Akademia Chóralna - Śpiewająca Polska

Opublikowano: 2022-01-11 17:09

Jedną z gałęzi projektu Akademia Chóralna jest kontynuacja działań Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych „Śpiewająca Polska” rozpoczętego w 2006 roku. Jego pomysłodawcą jest Andrzej Kosendiak.

Program jest od początku dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Śpiewająca Polska wspiera rozwój chórów przedszkolnych i szkolnych przez dofinansowywanie godzin lekcyjnych, sprawowanie opieki merytorycznej nad chórami i dyrygentami, organizowanie warsztatów, konkursów i koncertów, a także zamawianie kompozycji przeznaczonych dla chórów dziecięcych i młodzieżowych. Nie do przecenienia dla realizacji celów projektu jest współpraca z uczelniami muzycznymi kształcącymi dyrygentów w zakresie zarówno artystycznym, jak i dydaktycznym.

W latach 2006–2014 program Śpiewająca Polska prowadziło Narodowe Centrum Kultury, a opiekę merytoryczną sprawował Międzynarodowy Festiwal Wratislavia Cantans. Od 2015 roku, decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, program został włączony do projektu MKiDN Akademia Chóralna, prowadzonego przez Narodowe Forum Muzyki.

W projekcie uczestniczy ponad 200 chórów. Co roku w całej Polsce organizowanych jest około 40 koncertów, w tym dwa finałowe z udziałem wybranych chórów z danej edycji, kilkadziesiąt szkoleń dla dyrygentów, a także wiele regionalnych konkursów chóralnych weryfikujących poziom zespołów biorących udział w projekcie. Bezpośrednią opiekę nad uczestniczącymi w Akademii Chóralnej dyrygentami i ich chórami sprawują kuratorzy regionalni – chórmistrzowie, pedagodzy, specjaliści w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą. Niezwykle ważną rolę w tworzeniu i rozwijaniu tego projektu odegrała Grażyna Rogala-Szczerek, która w latach 2001–2014 była koordynatorem działań Śpiewającego Wrocławia, w latach 2006–2014 koordynatorem ogólnopolskim programu Śpiewająca Polska, a w latach 2014–2016 kuratorem ogólnopolskim projektu Akademia Chóralna.

Od roku 2015 na mocy decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ogólnopolski Program Rozwoju Chórów Szkolnych Śpiewająca Polska stał się jedną z gałęzi powołanego od 1 stycznia 2015 roku  projektu Akademia Chóralna. Owa zmiana pozwoliła zintegrować program Śpiewająca Polska z innymi działaniami na rzecz chóralistyki, utrzymując wysoki poziom dydaktyczny i artystyczny. Nowa formuła pod nazwą Akademia Chóralna przyniosła młodym chórzystom, jaki i ich dyrygentom ogrom nowych doświadczeń i muzycznych wyzwań. Za program Śpiewająca Polska i kierunek jego rozwoju odpowiada dyrektor programowy Akademii Chóralnej – Agnieszka Franków-Żelazny.

żródło: https://www.nfm.wroclaw.pl/spiewajaca-polska

Dofinansowano ze środków MKiDN w ramach Programu Akademia Chóralna - Śpiewająca Polska.