Kadry

 

3 [m] 

 

Dyrektor - Waldemar Parszyk

 

Wicedyrektorzy:

 

 2 [m]

 

Wioletta Majchrzak  

 

 

Sekretarz szkoły - Iwona Kiełpikowska

 

Oddziały Zerowe

 • Małgorzata Zywert
 • Izabela Filipczak
 • Kamila Pawska
 • Hanna Koźmińska

Oddziały Przedzkolne

 • Sylwia Daszkowska
 • Agnieszka Brzeska
 • Wioleta Krenska

Edukacja Wczesnoszkolna

 • Ewa Rucińska
 • Ewa Suligowska
 • Renata Rasmus- Sarnecka
 • Katarzyna Chrzanowska
 • Dorota Gołębiowska
 • Iwona Janiszek
 • Katarzyna Michałek

Język polski

 • Monika Kondrat,
 • Magdalena Januszewska
 • Daria Panek
 • Jolanta Markwitan

Matematyka

 • Ewa Kwaśnik
 • Katarzyna Hołyńska
 • Paulina Król

Fizyka

 • Zofia Najdowska

Chemia

 • Zofia Najdowska

Język angielski

 • Małgorzata Tram
 • Magdalena Mentel-Sobiechowska
 • Agnieszka Niemiec
 • Katarzyna Antoniak

Język niemiecki

 • Danuta Olszewska

Przyroda

 • Małgorzata Berendt
Biologia
 • Małgorzata Berendt

Technika

 • Aleksandra Kaczmarek

Muzyka

 • Agnieszka Peplińska 
 • Danuta Olszewska 
 • Katarzyna Michałek
 • Alekasandra Kaczmarek

Plastyka

 • Danuta Olszewska

 Historia

 • Agnieszka Niemiec
 • Piotr Borkowiak

Wiedza o społeczeństwie

 • Piotr Borkowiak

Geografia

 • Małgorzata Tram
 • Małgorzata Berendt

Wych. fizyczne

 • Agnieszka Pietrzak
 • Sylwester Birkholz
 • Tomasz Matczuk
 • Mateusz Naborczyk

Trenerzy kajakarstwa

 • Grzegorz Kara
 • Tomasz Matczuk
 • Monika Okuniewska
 • Dawid Putto
 • Paweł Sierocki

Informatyka

 • Ewa Kwaśnik
 • Aleksandra Kaczmarek

Edukacja dla bezpieczeństwa

 • Dawid Lewandowski

Doradztwo zawodowe

 • Agnieszka Ozdarska

Religia

 • Agnieszka Peplińska
 • Anna Błażejak

Biblioteka

 • Dawid Lewandowski

Świetlica

 • Małgorzata Mackiewicz
 • Piotr Polasik
 • Magdalena Świeżawska

Pedagog

 • Lidia Sławińska
 • Agnieszka Ozdarska

Rewalidacja

 • Agnieszka Ozdarska
 • Jolanta Markwitan

Logopeda

 • Lidia Sławińska

Nauczyciel wspomagajacy

 • Magdalena Świeżawska
 • Agnieszka Ozdarska
 • Mateusz Naborczyk