Kadry

 

3 [m] 

 

Dyrektor - Waldemar Parszyk

 

Wicedyrektorzy:

 

 2 [m]

 

Wioletta Majchrzak  

 

 

Sekretarz szkoły - Iwona Kiełpikowska

 

Oddziały Zerowe

 • Małgorzata Zywert
 • Izabela Filipczak
 • Wioleta Krenska

Oddziały Przedzkolne

 • Sylwia Daszkowska
 • Hanna Koźmińska

Edukacja Wczesnoszkolna

 • Ewa Rucińska
 • Renata Rasmus- Sarnecka
 • Katarzyna Chrzanowska
 • Dorota Gołębiowska
 • Iwona Janiszek
 • Kamila Kuzimska
 • Agnieszka Brzeska

Język polski

 • Monika Kondrat,
 • Magdalena Januszewska
 • Daria Panek
 • Jolanta Markwitan

Matematyka

 • Ewa Kwaśnik
 • Katarzyna Hołyńska
 • Paulina Król
 • Zofia Najdowska

Fizyka

 • Zofia Najdowska

Chemia

 • Zofia Najdowska

Język angielski

 • Małgorzata Tram
 • Magdalena Mentel-Sobiechowska
 • Agnieszka Niemiec
 • Katarzyna Antoniak

Język niemiecki

 • Danuta Olszewska

Przyroda

 • Małgorzata Berendt
Biologia
 • Małgorzata Berendt

Geografia

 • Małgorzata Tram
 • Małgorzata Berendt

Technika

 • Zofia Łukowska

Muzyka

 • Agnieszka Peplińska 
 • Danuta Olszewska 

Plastyka

 • Danuta Olszewska

 Historia

 • Agnieszka Niemiec
 • Piotr Borkowiak

Wiedza o społeczeństwie

 • Piotr Borkowiak

Wych. fizyczne

 • Sylwester Birkholz
 • Tomasz Matczuk
 • Mateusz Naborczyk

Trenerzy kajakarstwa

 • Grzegorz Kara
 • Tomasz Matczuk
 • Monika Okuniewska
 • Damian Suchalski
 • Konrad Drałus

Informatyka

 • Ewa Kwaśnik
 • Paulina Król
 • Wioletta Majchrzak

Edukacja dla bezpieczeństwa

 • Dawid Lewandowski

Doradztwo zawodowe

 • Dawid Lewansowski

Wychowanie do życia w rodzine

 • Piotr Borkowiak

Religia

 • Agnieszka Peplińska
 • Anna Błażejak

Biblioteka

 • Dawid Lewandowski

Świetlica

 • Małgorzata Mackiewicz
 • Magdalena Świeżawska
 • Mateusz Naborczyk

Pedagog

 • Lidia Sławińska

Pedagog specjalny

 • Waldemar Parszyk

Psycholog

 • Marta Miciuta-Tomaszewska

Rewalidacja

 • Jolanta Markwitan
 • Dominika Chyła
 • Mateusz Naborczyk
 • Agnieszka Ozdarska

Logopeda

 • Lidia Sławińska
 • Joanna Kościelna

Nauczyciel wspomagajacy

 • Magdalena Świeżawska
 • Mateusz Naborczyk
 • Dominika Chyła
 • Agnieszka Ozdarska