Specjalistyczne Centrum Wspierania Edukacji Włączającej - aktywna działalność SCWEW w kolejnym etapie pracy

Czytaj więcej!

Konsultacje dla rodziców w ramach projektu SCWEW

Czytaj więcej!

Edukacja włączająca

Czytaj więcej!

Specjalistyczne Centrum Wspierania Edukacji Włączającej (SCWEW)

Czytaj więcej!