Kilka słów o nas i naszej działalności

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 10 im. Jana Kochanowskiego w Bydgoszczy – jego celem jest zmienianie szkoły i wpływanie na to, co się w niej dzieje tak, aby wszyscy uczniowie czuli się w niej dobrze i wszyscy byli zaangażowani w jej życie. W osiągnięciu tego celu pomaga sprawna organizacja- dzięki niej łatwiej coś zaplanować, przygotować, podzielić zadania, dowiedzieć się, co  kto robi i za co jest odpowiedzialny.


Kto tworzy Samorząd Uczniowski?- wszyscy uczniowie są jego członkami. Oznacza to, że wszyscy uczniowie mają prawo angażować się w jego prace, przedstawiać ciekawe pomysły, wyrażać głos w ważnej sprawie. Oczywiście SU ma również swoich przedstawicieli w postaci przewodniczącego, zastępcy oraz skarbnika wybieranych w powszechnych i demokratycznych wyborach uczniowskich.

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2021/2022:

Mikołaj Nadolny-przewodniczący
Natan Rosiński-zastępca
Stanisław Molski-skarbnik

 

Opiekunowie: M. Mentel-Sobiechowska, M. Tram, A. Ozdarska

 

Poprzez działalność w Samorządzie Uczniowskim- uczniowie mogą wpływać na to, co dzieje się w szkole, poznawać nowych ludzi oraz życie szkoły. Poprzez swoje pomysły i propozycje SU stara się wzbogacić ofertę imprez szkolnych. Podejmowane akcje i inicjatywy uczniowskie uczą współpracy w grupie, wprowadzania równości wśród uczniów, odpowiedzialności, zdobywania cennego doświadczenia i brania udziału w życiu szkoły.
Samorząd Uczniowski biorąc pod uwagę propozycje i potrzeby uczniów, na początku każdego roku szkolnego opracowuje plan pracy zawierający listę imprez i akcji do realizacji. 

 

Planowane inicjatywy i wydarzenia: 

WRZESIEŃ:

 1. Dzień Chłopaka (30.09.2021-przeciąganie liny, wybór Mistera szkoły).
 2. Kolorowy dzień (pomarańczowy).
 3. Szczęśliwy numerek (cyklicznie wg e-dziennika).

PAŹDZIERNIK:
     1. Dzień Edukacji Narodowej (15.10.2021-prowadzenie lekcji przez uczniów, gazetka tematyczna : Za co cenimy naszych nauczycieli-argumenty zbierane od uczniów).

     2. Dzień Dziewczyny (22.10.2021-wybór Miss szkoły).

     3. Kolorowy dzień (brązowy).

     4. Dzień tematyczny-Star Wars (29.10.2021).

LISTOPAD:
1.Dzień idola. (5.11.2021)

2. Święto Niepodległości (10.11.2021-konkurs na klasę z największą liczbą założonych kotylionów).

3. Dzień Pluszowego Misia (25.11.2021-klasy 1-3).

4. Andrzejki (30.11.2021-kącik wróżb andrzejkowych).

5. Kolorowy dzień (niebieski).

 GRUDZIEŃ:

 1. Dzień Św. Mikołaja (konkurs na klasę z największą liczbą mikołajkowych czapek).
 2. Gazetka tematyczna-świąteczne życzenia bożonarodzeniowe.
 3. Wspólne kolędowanie podczas długich (15-minutowych przerw).
 4. Kolorowy dzień (czerwony).

 STYCZEŃ:

 1. Podsumowanie śródrocznej pracy SU.
 2. Dzień Babci i Dziadka (klasy 1-3).
 3. Kolorowy dzień (biały).
 4. Zabawy/zadania o bezpieczeństwie podczas ferii zimowych (możliwość pobrania zadań do rozwiązania przekazujących info o bezpieczeństwie).

LUTY:
1. Zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska.

2. Poczta walentynkowa (50gr za dostarczenie przesyłki-zebrana kwota zasili fundusze samorządowe).

3. Kolorowy dzień (szary).

 MARZEC:

 1. Dzień Kobiet (gazetka tematyczna z życzeniami).
 2. Dzień Wiosny (21.03.2022-konkurs na przebranie Pani Wiosny (ochotnicy).
 3. Kolorowy dzień (zielony).
 4. Dzień tematyczny (18.03.2021-Minecraft).

 KWIECIEŃ:

 1. Prima Aprilis.
 2. Dzień Ziemi (sprzątanie boiska szkolnego).
 3. Kolorowy dzień (fioletowy).

MAJ:

 1. 1,3 maja. (gazetka tematyczna).
 2. Dzień Matki (konkurs na wiersz dla mamy).
 3. Kolorowy dzień (żółty).

CZERWIEC:
1. Dzień Dziecka (nasze talenty-prezentacja w formie Mam talent).

2. Podsumowanie rocznej pracy SU.

3. Wybory do SU na rok szkolny 2022/23.

 

Plan może ulec zmianom-chętnie uwzględniamy ciekawe propozycje do realizacji zgłaszane przez pojedynczych uczniów lub całe klasy.

 

Zapraszamy do współpracy i życzymy owocnej nauki przez cały rok szkolny!!!