Skład Rady Rodziców

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Sportowymi w Bydgoszczy

w roku szkolnym 2021-22

 

 Funkcja

 Imię i nazwisko

 Przewodniczący

 Monika Romel (4a)

 Z-ca przewodniczącego

 Marta Bukolt (4a)

 Sekretarz

 Natalia Żukowicz (1b)

 Skarbnik

 Iwona Kiełpikowska (sek)

 Komisja rewizyjna

 Adam Musiała (4b)

 Komisja rewizyjna

 Katarzyna Pawelec (8a)

 Komisja rewizyjna

 Monika Marceniuk (1a)