Skład Rady Rodziców

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Sportowymi w Bydgoszczy

w roku szkolnym 2023-24

 

 Funkcja

 Imię i nazwisko

 Przewodniczący

 Monika Romel (6a)

 Z-ca przewodniczącego

 Marta Bukolt (6a)

 Sekretarz

 Joanna Nowak (2a)

 Skarbnik

 Iwona Kiełpikowska (sek)

 Komisja rewizyjna

 Adam Musiała (6b)

 Komisja rewizyjna

 Magdalena Dąbrowska (2c)

 Komisja rewizyjna

 Anna Zendler (2b)