Skład Rady Rodziców

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Sportowymi w Bydgoszczy

w roku szkolnym 2022-23

 

 Funkcja

 Imię i nazwisko

 Przewodniczący

 Monika Romel (5a)

 Z-ca przewodniczącego

 Marta Bukolt (5a)

 Sekretarz

 Joanna Nowak (1a)

 Skarbnik

 Iwona Kiełpikowska (sek)

 Komisja rewizyjna

 Adam Musiała (5b)

 Komisja rewizyjna

 Magda Skoczek (8c)

 Komisja rewizyjna

 Anna Zendler (1b)