O szkole

Szkoła Podstawowa nr 10 została wybudowana w roku 1952.

Organ prowadzący - Miasto Bydgoszcz,

Urząd Miasta Bydgoszcz, ul. Jezuicka, tel. 52 5858913

Trzypiętrowy budynek szkoły - o łącznej powierzchni 4000 m2 - usytuowany jest w dzielnicy Okole niedaleko Multikina. Mamy boisko szkolne, sale gimnastyczną, a od niedawna "Orlika"- z którego jesteśmy dumni. W szkole panuje przyjazna dla uczniów atmosfera, którą tworzą nauczyciele i inni pracownicy, starający się służyć pomocą w każdej sytuacji. Nad bezpieczeństwem młodzieży czuwają dyżurujący nauczyciele. Dodatkowym zabezpieczeniem jest monitoring wewnętrzny oraz system alarmowy. Szkoła jest wyposażona w pomoce naukowe: tablice interaktywne i multimedia. Mamy rownież pracownię komputerową z dostępem do internetu. Przyjazny uczniom sekretariat szkoły zaopatrzony jest w ksero i telefon. Można tam uzyskać rzetelną informację oraz pobrać odpowiednie dokumenty.

Walory szkoły
 • Usytuowanie w centrum Bydgoszczy (Okole) z dogodnym dojazd (Rondo Grunwaldzkie) - duży teren rekreacyjny - szkoła z tradycjami otwarta na nowe trendy w nauczaniu i wychowaniu.
 • Bardzo dobrze wyposażone pracownie - szkoła kameralna, bezpieczna i przyjazna dla uczniów.
 • Bezpieczeństwo uczniów wspomagane jest monitoringiem.
 • W szkole działa „Szkolna grupa konsultacyjna" współpracująca z Policją, Strażą Miejską i Pomocą Społeczną.
 • Wykształcona kadra pedagogiczna, wyspecjalizowana w kierunkach: logopedii, pedagogiki szkolnej, terapii pedagogicznej, socjoterapii, gimnastyki korekcyjnej, psychologii, biblioterapii, oligofrenopedagogiki, rewalidacji.
 • Szkoła dysponuje dobrze wyposażoną biblioteką szkolną i pracownią multimedialną - uczniowie mają możliwość korzystania z zajęć opiekuńczych prowadzonych przez świetlicę czynną już od 6.45. W naszej szkole odbywaja sie zajęcia artystyczne, ruchowe, komputerowe, pomoc w odrabianiu zadań domowych, konkursy. Współpracujemy z Wyższą Szkołą Gospodarki, Integracyjną Świetlicą Romską, Multikinem, Domem Kultury nr 4, Filharmonią Pomorską, Kinoteatrem„ Adria", Pałacem Młodzieży. Od 2015 roku również współpracujemy z Akademią Przyszłoci - w naszej szkole działają wolontariusze, którzy pomagają naszym uczniom odnosić sukcesy i pokonywać swoje wewnętrzne bariery.
 • Nasza szkoła prowadzi Oddziały sportowe o profilu kajakarskim.
 • Przy szkole działają Oddziały przedszkole oraz Oddziały gimnazjalne.
 • Szkoła przyjmuje dzieci spoza rejonu.
Historia szkoły

Dyrektorzy szkoły:

 • E. Kazimierczak (1952 – 1954)
  - 1952 r. zorganizowanie szkoły w budynku przy ul. Dworcowej 82.
 • E.Ajtner (1954 – 1968)
  - 1954 r. przeniesienie do nowo wybudowanego gmachu przy ul. Śląskiej 7.
  Pan Dyrektor Edmund Ajtner urodził się w 1902 r. w Kcyni. W 1918 roku brał udział w Powstaniu Wielkopolskim. W 1921 roku wstąpił do Seminarium Nauczycielskiego w Kcyni. W 1939 roku brał udział w walkach na Wybrzeżu. Był dowódcą kompanii ckm-ów baonu Obrony Narodowej „Kartuzy”. 19.09.1939 roku wraz z całą załogą dostał się do niewoli niemieckiej. Dopiero 5.02.1945 roku uwolniono go z obozu jenieckiego. Kilka dni później, 26.02.1945 roku podjął pracę jako nauczyciel. W 1954 roku został kierownikiem przeniesionej (dwuletniej)  Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul Śląskiej 7 w Bydgoszczy. Edmunda Ajtnera odznaczono wieloma medalami. W 1962 r. Nadano mu Wielkopolski Krzyż Powstańczy, a w 1967 r. odznaczenie „Bydgoszcz Zasłużonemu Obywatelowi”. W dalszej kolejności były: Złoty Krzyż zasługi (1968), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1971), Medal Zwycięstwa i Wolności (1972) i Medal 30-lecia PRL (1974). Zmarł 8.08.1984 roku.
 • J. Demczewski (1968 – 1985)
  - 1973 r. nadanie szkole im. Jana Kochanowskiego i wręczenie Sztandaru.
 • J. Wróblewski (1985 – 2004)
 • I. Andryszak (2005- 2008)
 • P. Polasik (od 2008 -2013)
 • W. Parszyk (2013)