Edukacja dzieci romskich

Dzieci romskie w naszej szkole są otoczone profesjonalną opieką wychowawczą I dydaktyczną. Uczęszczają na zajęcia wspierające ich wszechstronny rozwój,  gdzie mogą uzyskać pomoc w odrabianiu zadań domowych i uzupełnianiu braków programowych. Cyklicznie organizujemy imprezy dla naszej społeczności romskiej i uczymy się wzajemnie szacunku dla odmienności kulturowej. Ściśle współpracujemy  z asystentami edukacji romskiej, wspólnie monitorujemy postępy dzieci i rozwiązujemy problemy.

Nasza szkoła współpracuje z asystentami edukacji romskiej.

Integracja ze środowiskiem romski

Do naszej szkoły uczęszcza grupa uczniów romskich. Dzieci oprócz planowych lekcji uczestniczą w dodatkowych zajęciach wspierających ich wszechstronny rozwój. Mają możliwość udziału w konkursach sprawdzających wiedzę i uzdolnienia. W ciągu roku cyklicznie organizowane są imprezy integrujące nasze środowisko szkolne np. grudniowe „Biesiadowanie z Romami”.