Kalendarz roku szkolnego 2023-24

 

Lp.

Termin

Treść

  1.

 04.09.2023

 Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

  1.  

 13.09.2023

 Rada pedagogiczna

  1.  

 14.09.2023

 Zebrania z rodzicami

  1.  

 09.11.2023

 Drzwi otwarte

  1.  

 10.11.2023

 Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych - opiekuńczych

  6.

19.12.2023

 Zebrania z rodzicami 

 7. 

23.12-31.12.2023

 Przerwa świąteczna

 8.

02.01.2024

 Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych - opiekuńczych

  9.

24.01.2024

 Termin wystawienia ocen śródrocznych

  10.

31.01.2024

 Rada klasyfikacyjna

  11.

01.02.2024

 Zebrania z rodzicami

  12.

08.02.2024

 

 Rada analityczna

  13.

12.02-25.02.2024

 Ferie zimowe

  14.

21.03.2024

 Drzwi otwarte

  15.

28.03-02.04.2024

 Wiosenna przerwa świąteczna

  16.

02.05.2023

 Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

  

  17.

09.05.2024

 Zebrania z rodzicami

 18. 

13.05.2024

 Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

  19.

14.05.2024

15.05.2024

16.05.2024

 Egzamin Ósmoklasisty

 Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych 

 dla klas 0 -7

  20.

31.05.2024

 Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

  1.  

10.06.2024

 Termin wystawienia ocen rocznych

  22. 

17.06.2024

 Rada klasyfikacyjna

  23. 

19.06.2024

 Rada analityczna

  24.

21.06.2024

 Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

  

I półrocze  04.09.2023  –   28.01.2024 

II półrocze 29.01.2024 –    23.06.2024