Kalendarz roku szkolnego 2021-22

Kalendarium 2021/2022

 

 

 

Lp.

Termin

Treść

 1.  

01.09.2021

 Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

 1.  

15.09.2021

 Rada pedagogiczna

 1.  

16.09.2021

 Zebrania z rodzicami

 1.  

21.09.2021

 Rada szkoleniowa

 1.  

04.11.2021

 Drzwi otwarte

 1.  

12.11.2021

 

 Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 1.  

02.12.2021

 Zebrania z rodzicami 

 1.  

23.12-01.01.2022

 Przerwa świąteczna

 1.  

05.01.2022

 Termin wystawienia ocen śródrocznych

 1.  

12.01.2022

 Rada klasyfikacyjna

 1.  

13.01.2022

 Zebrania z rodzicami

 1.  

17.01-30.01.2022

 

 Ferie zimowe

 1.  

03.02.2022

 Rada analityczna

 1.  

24.03.2022

 Drzwi otwarte

 1.  

14.04-19.04.2022

 Wiosenna przerwa świąteczna

 1.  

02.05.2022

 Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

  

 1.  

23.05.2022

 Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

 1.  

24.05.2022

25.05.2022

26.05.2022

 Egzamin Ósmoklasisty

 Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych 

 dla klas 0 -7

 1.  

27.05.2022

 Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

  

 1.  

05.05.2022

 Zebrania z rodzicami 

 1.  

08.06.2022

 Termin wystawienia ocen rocznych

 1.  

15.06.2022

 Rada klasyfikacyjna

 1.  

17.06.2022

 Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

  

 1.  

22.06.2022

 Rada analityczna

 1.  

24.06.2022

 Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

  

I półrocze  01.09.2021  –   30.01.2022 

II półrocze 31.01.2022 –    24.06.2022