Świetlica

Celem działalności świetlicy szkolnej jest zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu. Świetlica szkolna zapewnia opiekę i bezpieczeństwo dzieciom od poniedziałku do piątku w godzinach 6.45 – 17.00. Zaspakajając dziecięce potrzeby stwarzamy najmłodszym uczniom warunki do swobodnej i zorganizowanej zabawy, nauki i odpoczynku. Dzieci mają do dyspozycji dwie sale oraz toaletę.

Wyposażenie pomieszczeń świetlicy przystosowane jest do charakteru prowadzonych zajęć. Dzieciom udostępniamy zabawki, gry planszowe, różnego rodzaju klocki, układanki, puzzle.

Dzieci mają możliwość uczestniczenia w zajęciach plastyczno- technicznych, ruchowych, muzycznych. Przy sprzyjającej pogodzie korzystamy z placu zabaw zapewniając dzieciom ruch na świeżym powietrzu.

Organizujemy imprezy okolicznościowe oraz liczne konkursy. Praca dydaktyczno – wychowawcza odbywa się według rocznego planu pracy uwzględniającego ważne wydarzenia, święta oraz zmieniające się pory roku.Każdemu dziecku zapewniamy życzliwą i przyjazną atmosferę wzajemnej pomocy.