ZADANIE PLANOWANIE

Opublikowano: 2021-09-17 14:39

Informujemy, że w wyniku postępowania rekrutacyjnego na stanowiska specjalistów realizujących zagadnienia w zakresie doradztwa zawodowego w ramach projektu unijnego "ZADANIE PLANOWANIE" w Szkole Podstawowej nr 10 w Bydgoszczy zakwalifikowani zostali: Paulina Król, Dawid Lewandowski, Agnieszka Ozdarska. Projet współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.