Cena obiadów

Cena obiadów w:
- czerwcu 52,50 zł

Płatne do 10 każdego miesiąca.

 

Drodzy Rodzice i Opiekunowanie,

w sprawie rozliczenia za styczyczeń prosimy o kontakt telefoniczny lub przez dziecko.