Do rodziców

Czytaj więcej!

Zawieszenie zajęć dydaktycznych w dniu 9.04.2019

Czytaj więcej!

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Czytaj więcej!

Informacja o strajku

Czytaj więcej!

Rekolekcje

Plan rekolekcji oraz informacja o godzinach wydawania obiadów.

Czytaj więcej!

Drodzy Rodzice!

Przypominamy, że ze względu na bezpieczeństwo uczniowie do szkoły przychodzą 10 minut przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych i kółek zainteresowań.
Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Szkoły

Czytaj więcej!

Drodzy Rodzice i Uczniowie!

Drodzy Rodzice i Uczniowie!
Od 25.02.2019 zostanie wydłużona przerwa obiadowa po 6 lekcji z 10 na 15 minut.

Czytaj więcej!

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

Drodzy Rodzice uczniów klas VIII i III gimnazjum.
Prosimy o zapoznanie się z Listem Minister Edukacji Narodowej do Rodziców oraz z ulotką dotyczącą rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019-2020.

Czytaj więcej!

List Minister Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego

Prosimy rodziców i opiekunów o zapoznanie się z treścią listu.

Czytaj więcej!