List o maseczkach

Opublikowano: 2021-10-12 16:20

Bydgoszcz, dn. 11.10.2021 r.

 

 

Szanowni Rodzice i Opiekunowie naszych Dzieci!

 

            Zwracam się do Państwa z prośbą o przypomnienie dzieciom o obowiązku noszenia w szkole maseczek ochronnych. W związku z panującą pandemią mamy w szkole procedury, by w częściach wspólnych, tj. na korytarzach, w łazienkach oraz na schodach zasłaniać usta i nos maseczką.  Ze względu na to, że pandemia nie wyhamowuje,  a nie wszyscy są szczepieni, powinniśmy się izolować. W ten sposób staramy się uczynić naszą szkołę bezpieczną pod każdym względem, również epidemicznym. Rodzic lub opiekun, zgodnie z zaleceniami MEiN oraz GIS, ma obowiązek sprawdzać, czy dziecko, wychodząc do szkoły, ma w plecaku kilka sztuk maseczek. Warto też przypominać, że trzeba ich używać. Na lekcjach można maski zdejmować, ale jeśli ktoś chciałby w nich pozostawać, wolno mu. Bez maseczek spędzamy również przerwy na szkolnym boisku.

            Należy szanować i wykonywać polecenia dyrekcji, nauczycieli i innych pracowników szkoły, więc ten nakaz obowiązuje wszystkich, bez względu na to, co ktoś sądzi o epidemii i ograniczeniach z nią związanych. Na terenie szkoły postanowienia porządkowe podejmuje dyrektor zgodnie z obowiązującym prawem, nakazami i zaleceniami. Należy ich bezwzględnie przestrzegać. Nieużywanie maseczek będzie skutkowało obniżeniem sprawowania ucznia bądź wezwaniem służb porządkowych do osób dorosłych a takich sytuacji chcielibyśmy uniknąć. Bardzo zależy nam wszystkim na zdrowiu i życiu dzieci i pracowników.

            Liczę na współpracę w tej i innych sprawach.

 

Waldemar Parszyk