Plan lekcji - nauka zdalna

Opublikowano: 2021-12-07 11:57

 Lekcje odbywają się w aplikacji Teams.

 

 

 Godziny lekcji

 w czasie nauki zdalnej 

 L.p.

 Klasy 1-3

 Klasy 4-8

 0.

 

 7:30-8:00

 1.

 8:30-9:00

 8:00-8:30

 2.

 9:30-10:00

 9:00-9:30

 3.

 10:30-11:00

 10:00-10:30

 4.

 11:30-12:00

 11:00-11:30

 5.

 12:30-13:00

 12:00-12:30

 6.

 13:30-14:00

 13:00-13:30

 7.

 14:30-15:00

 14:00-14:30

 8.

 

 15:00-15:30

 9.

 

 16:00-16:30